Teknik Bordrolama

Özellikle son yıllarda yeni iş yasası ve diğer kanunlarda sıklıkla yapılan değişiklikler bordro sürecinin daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmuştur. Başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Outsourcing, karmaşık iş süreçlerini çok fazla işgücü harcamaksızın mükemmel hale getirmek ve ana rekabet konusuna odaklanmak 'Maliyetleri düşürmek' ve 'verimliliği artırmak için iyi bir araçtır. Ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmayı ve insan kaynakları konusunda uzman bir kadrodan danışmanlık almanızı sağlar. Günümüzdeki küresel rekabet ortamında çok fazla firma içerideki servis kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek için Bordro Outsourcing’i kullanıyor. Gelecekte ihtiyaçlarınız değiştiğinde, tüm bu süreçlerden istediğiniz bölümü şirketiniz bünyesine alarak hızlı bir şekilde tekrar merkezileşebilirsiniz
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara  bordrolama hizmetinin sunulması sebebi ile  detaylı bordroların hazırlanmasında geniş deneyimlere sahip bulunmaktayız. Bordrolama sürecini mevzuata uygun, en güncel bilgiler ışığında takip ederek ve şirketimiz tarafından iyi yönetilen bir bordro süreci hazırlayarak, aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

 • Aylık Bordrolama prosesinin, tüm yasal yükümlülükleri içerecek şekilde ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmesi,
 • İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin SGK ‘ya yasal süreler içerisinde bildirilmesi
 • İşten çıkarılan personel için Kıdem ve İhbar tazminatlarının, Kullanılmamış Yıllık Ücretli İzin alacaklarının hazırlanması,
 • Müşteri’nin Muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanına istenilen şekil ve şartlarda personel raporlarının hazırlanması
 • Personele verilmek üzere Bordro Zarflarının hazırlanması ve personelin mail adreslerine şifreli olarak gönderilmesi,
 • Maaş ödemelerine ilişkin banka işlemleri
 • Yıllık izin bakiyesinin takip edilmesi
 • SGK eksik gün bildirim işlemleri
 • SGK rapor bildirimi
 • Türkiye İş Kurumu işlemleri
 • Yıllık personel bütçesinin hazırlanması
 • Özlük ve çalışma bilgileri işlemleri
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • İK Yönetim süreçleri
 • SGK işyeri açılış  işlemleri
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi
 • Yönetim raporlama süreçleri

Hizmetlerimiz

Anka, daha modern çalışma metotları ile yeni talepleri karşılamak amacıyla, uzman kadrolar oluşturarak hızlı ve güvenilir olmayı, müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımayı ve en kısa sürede en yüksek kalitede hizmet sunmayı MİSYON edinmiştir.

Teknik Bordrolama

Dönemsel ve Tam Zamanlı Personel Hizmeti

Bordro ve İnsan Kaynakları Eğitimi