Dönemsel ve Tam Zamanlı Personel Hizmeti

Kadro sıkıntısı çekilen veya uzmanlık gerektiren pozisyonlar için  dönemsel iş gücü ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunmaktayız. İhtiyaç duyduğunuz sayıda personelin özlük işlemlerini sizin  adınıza kendi bordromuzda sizin adınıza  yerine getirerek    İnsan Kaynağı sürecinde esneklik kazandırıp zaman ve  ekonomik açıdan fayda sağlamaktayız. 
Anka’nın bordrolama hizmetleri konusunda sunduğu temel bazı servisler şu şekildedir:

 • Özlük ve çalışma bilgileri işlemleri
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi
 • Bordro hazırlama
 • Bordroya ilişkin her türlü resmi hesaplama, raporlama ve bildirge
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
 • Banka ödemeleri
 • Prim, avans, icra vb. süreçlerin takibi
 • İK destek süreçleri
 • Online bordro görüntüleme, izin, fazla mesai, eğitim yönetimi
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • İK Yönetim süreçleri
 • SGK işyeri işlemleri
 • SGK işe giriş çıkış işlemleri
 • İŞKUR işlemleri
 • İşten ayrılış hesaplamaları ve yönetimi
 • Bordro süreci danışmanlığı
 • İş Kanunu ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi
 • Yönetim raporlama süreçleri

Tercih edilen Dönemsel İş Gücü örnekleri 

 • Yıllık izin süresince
 • Doğum izinlerinde
 • Hastalık izinlerinde
 • Askerlik görev süresince
 • Ani gelişen iş gücü ihtiyaçlarında
 • Dönemsel veya proje bazlı iş yükü artışlarında
 • Mevsimsel iş gücü ihtiyaçlarında
 • Stok, depo sayım ve kontrol zamanlarında
 • Kampanya, tanıtım vb. konularda
 • Kurumun ihtiyaç duyacağı benzeri zamanlarda
 • Bordro ve Personel Süreçleri Denetimi
 • Müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri yönetimine iletilir.
 • İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
 • Özlük dosyalarındaki eksik evraklar
 • Aylık sigorta prim bildirgeleri
 • İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu
 • Bordroların SGK ve Vergi Mevzuatına uygunluğunun tespiti.

Hizmetlerimiz

Anka, daha modern çalışma metotları ile yeni talepleri karşılamak amacıyla, uzman kadrolar oluşturarak hızlı ve güvenilir olmayı, müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımayı ve en kısa sürede en yüksek kalitede hizmet sunmayı MİSYON edinmiştir.

Teknik Bordrolama

Dönemsel ve Tam Zamanlı Personel Hizmeti

Bordro ve İnsan Kaynakları Eğitimi